(ne)Jednoznačná diagnóza?

22letá žena s prokázanou diagnózou systémový lupus erythematodes

1. krok

Potvrzení diagnózy SLE

Pacientce Lucii byl před 4 lety diagnostikován systémový lupus (z kritérií ACR: ANA +, dsDNA +, artritida, serositida). V posledním roce byla na terapii azathioprinem, hydroxychlorochinem a nízké dávce glukokortikoidů bez obtíží.

2. krok

Výskyt nových obtíží

Mladá žena si začíná stěžovat na teploty a třesavku. Laboratorní vyšetření ukázalo pancytopenii s výraznější trombo- a leukocytopenií, střední elevaci CRP (38), lehce sníženou složku komplementu C4 a mírnou elevaci transamináz. Hemokultury byly negativní, prokalcitonin nízký.

3. krok

ATB léčba

Empirická ATB léčba amoxicilinem-klavulanátem i navýšení p.o. glukokortikodů na 40 mg methyprednisolonu byly bez efektu na teploty a pancytopenii.
Stojíme před otázkou, zda jde o projevy SLE, nebo jiné choroby.

Jaký navrhujete další postup?

A/
B/
C/
D/

4. krok

Další vývoj

 • CMV DNA (Real Time PCR): 1470 kopií/ml Z: pozitivní
 • Serologie: CMV IgG negativní CMV IgM pozitivní
 • U pacientky byla diagnostikována akutní CMV infekce
 • Po zahájení léčby i. v. gancyklovirem ustoupily horečky, došlo k úpravě bicytopenie, transamináz i CRP
 • Biopsie KD nebyla provedena (MAS?)

5. krok

Projevy CMV infekce u imunokompetentních pacientů

 • Elevace transamináz
 • Cytopenie
 • Horečka neznámého původu
 • CMV mononukleóza (faryngitida, lymfadenopatie, hepatosplenomegalie, event. vyrážka)

Možné projevy infekce CMV u imunosuprimovaných pacientů

 • Útlum kostní dřeně
 • Pneumonie
 • Encefalitida
 • Kolitida
 • Retinitida
 • Encefalitida
 • Myokarditida, Nefritida, Pankreatitida atd.