Přednášející

MUDr. Martin Elišák, Ph.D.
Lékař, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Přednosta III. interní kliniky FN Olomouc
Místopředseda České revmatologické společnosti

MUDr. Martin Klein, Ph.D.
Lékař, Oddělení experimentální revmatologie, Revmatologický ústav, Praha

as. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Lékař, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prim. MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
Primář, Lůžkové oddělení Revmatologického ústavu, Praha

as. MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
Lékařka, Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Lékařka, Oddělení experimentální revmatologie, Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Ředitel Revmatologického ústavu v Praze
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
Vedoucí Oddělení experimentální revmatologie, Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Předseda České revmatologické společnosti
Revmatologický ústav, Praha