Přednášející

MUDr. Lenka Hasíková
Lékařka Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky, Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Přednosta III. interní kliniky FN Olomouc
Místopředseda České revmatologické společnosti

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Ředitel Revmatologického ústavu v Praze
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
Vedoucí Oddělení experimentální revmatologie, Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Předseda České revmatologické společnosti
Revmatologický ústav Praha