PŘEDNÁŠEJÍCÍ 2018

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Ředitel Revmatologického ústavu v Praze
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Specialista, Revmatologický ústav Praha
Předseda České revmatologické společnosti

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Zástupce přednosty pro výuku na III. interní klinice, FN Olomouc
Místopředseda České revmatologické společnosti

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Vedoucí oddělení experimentální revmatologie
Revmatologický ústav Praha

MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Lékař oddělení experimentální revmatologie
Revmatologický ústav Praha

MUDr. Kristýna Bubová
Lékař oddělení experimentální revmatologie
Revmatologický ústav Praha

MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Lékař oddělení experimentální revmatologie
Revmatologický ústav Praha