Typické příznaky SLE: Jde ale skutečně o lupus?

24letý muž, výskyt projevů SLE

1. krok

Výskyt signifikantních potíží

U 24letého Davida se objevilo hned několik příznaků naznačujících, že by se mohlo jednat o systémový lupus: otoky lýtek, subfebrilie, artralgie a dále smíšený močový nález s nefrotickou proteinurií (5,4 g/den).

Imunologie:
ANA 1:20, RF > 1:20480, C3 0,91, C4 0,09 (↓)

2. krok

Provedení renální biopsie

Renální biopsie prokázala mesangio- a endokapilární glomerulonefritidu, „full-house“ v imunofluorescenci. Naskýtá se otázka, zda jde skutečně o systémový lupus erythematodes, nebo jinou nemoc projevující se podobnými příznaky.

Jaký navrhujete další postup?

A/
B/
C/
D/

3. krok

Další vývoj

 • Bylo provedeno jícnové echo
 • TTE: těžká aortální insuficience, susp. vegetace
 • TEE: 2 vegetace na AO chlopni
 • HK: 2x Ent. Faecalis

Závěr

infekční endokarditida s parainfekční membranoproliferativní glomerulonefritidou

4. krok

Následný vývoj

 • Zahájena terapie Ampicilin + Gentamicin i. v.
 • Pacient indikován k náhradě aortální chlopně
 • Pacient byl následně léčen ACEi
 • Při kontrole po 3 letech
  • ANA negat., RF negat.
  • PRU 0.44, bez erytrocyturie, GFR v normě
 • Po 10 letech
  • recidiva střední až nefrotické proteinurie+eryU
  • v RB membranoproliferativní GN, dle IF "full house" pozitivita s dominancí C3 a C1q.