Program

17:30 – 17:35  Zahájení – prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
17:35 – 17:45 Kazuistiky – MUDr. Jan Tomš
17:45 – 18:05 Fibromyalgie z pohledu revmataloga – MUDr. Heřman Mann
18:05 – 18:25 Fibromyalgie z pohledu psychiatra – MUDr. Hana Mihulová
18:25 – 18:45 Fibromyalgie z pohledu neurologa – MUDr. Tereza Serannová, PhD.
18:45 – 19:10 Diskuse
19:10 – 19:15 Závěr – prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Panel diskutujících:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.