Program

Termín: 3. 11. 2022 17:30-19:40

Forma: Online 

 

Předběžný program:

17:30 - 17:35  Úvod - prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

17:35 – 18:05  Plicní hypertenze u pacientů s diagnozou sklerodermie - prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 

18:05 – 18:35  Nové přístupy k léčbě uveitid - prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

18:35 – 19:05 Muskoskeletální symptomy u idiopatických střevních zánětů – diferenciální diagnostika a terapie - doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

19:05 – 19:35  Panelová diskuze - účastnící: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D, doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

19:35 – 19:40  Závěr - prof. MUDr. Ladislav Šenolt CSc., Ph.D.     

                        

Panel diskutujících povedou: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Vzdělávací akce je pořádáná dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a bude ohodnocen 2 kredity

Odborný garant: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Program bude upřesněn.