O projektu

Velká vizita je e-konference, která pomocí kazuistik pomáhá lékařům porozumět principům onemocnění a její terapie. Propojuje lékaře z různých oborů a poskytuje nové pohledy na strategii léčby různých onemocnění. Jedná se o moderní formu vzdělávání v podobě digitální velké vizity, do které se můžete aktivně zapojit.