Pacientka O. B., narozena 1989

U pacientky diagnostikován SLE (motýlovitý exantém, pleuritida, pozit. ANA, aCLA, anti-beta2 GP I) a sekundární antifosfolipidový syndrom (migrující tromboflebitidy, jeden časný samovolný potrat, trojitá pozitivita APLA).

Anamnéza

2013

 • Diagnostikován SLE (motýlovitý exantém, pleuritida, pozit. ANA, aCLA, anti-beta2 GP I) a sekundární antifosfolipidový syndrom (migrující tromboflebitidy, jeden časný samovolný potrat, trojitá pozitivita APLA).
 • Léčena hydroxychlorochinem, metylprednisolonem (MP; 16 mg s pozvolnou detrakcí), antikoagulační léčba (warfarin).
 • Při snížení MP exacerbace kožního postižení - přidán azathioprin.

2015 - 2017

 • Pokračováno v nastavené terapii, stav stabilizovaný.
 • Pokles titru ANA a anti-dsDNA; aCLA i anti-beta2 GP I negativní.
 • Poslední vyš. 29.11.2017 - klinická remise SLE (jen pozit. ANA 1:160, anti-dsDNA 1:20, snížení C4 0,09).

4. 3. 2019

 • Pacientka se dostavila po více než roce v 7. týdnu gravidity.
 • Bez obtíží, užívala jen MP a warfarin (po koncepci nadroparin), ostatní došly, po hydroxychlorochinu údajně kožní alergická reakce.
 • Laboratorní vyšetření: ANA 1:640, anti-dsDNA 1:40, aCLA-IgG: 87.1 U/ml, anti-beta2 GPI-IgG 38.5 U/ml.
 • Těhotenství ukončeno v 10. týdnu pro zamlklý potrat.

20. 6. 2019

 • Pacientka se dostavila opět těhotná, 6. týden gravidity.
 • Bez obtíží, léčena MP a enoxaparin.
 • Laboratorní vyšetření: ANA 1:640, anti-dsDNA 1:20, aCLA-IgG: 79,7 U/ml, anti-beta2GPI IgG 51,6 U/ml, anti-Ro negativní.
 • Těhotenství ukončeno 23.10.2019 ve 22.týdnu indukovaným porodem mrtvého plodu v důsledku preeklampsie.

Nynější onemocnění

11. 11. 2019

 • Kontrolní vyšetření
 • Klinicky bez obtíží
 • Terapie:
  • Metylprednisolon 4 mg 1-0-0, znovu azathioprin, dále antikoagulační léčba (enoxaparin)
 • Naplánována kontrola za měsíc s novými odběry, na kterou se opět nedostavila...

Listopad 2019

 • Od konce listopadu mimovolní levostranné kroutivé pohyby končetin, „divný“ pocit v levé části těla a obličeje, porucha řeči, obtíže sama přikládá velkému stresu v posledních měsících (neúspěšná těhotenství, manželská krize)
 • Hospitalizace na neurologické klinice
 • Objektivní nález: generalizovaná chorea s převahou na levostranných končetinách včetně obličeje, dysarthrie
 • Laboratorní nálezy: bez pozoruhodností
 • CT mozku: normální nález
 • MR mozku: normální nález
 • EEG: normální záznam
 • Likvor: v normě

Jaká je pravděpodobná příčina chorey a jaký byste zvolili další postup?

A/
B/
C/
D/

Léčba

 • Klonazepam s minimálním efektem
 • 2.12.2019 zahájena pulzní léčba MP (celkem 5x1g i.v.)
 • 3.12.2019 haloperidol
 • Terapie s velmi dobrým efektem, promptní ústup chorey, do týdne prakticky normalizace stavu
 • Po pulzech pokračuje v kortikoterapii (MP v dávce 32 mg denně)

10. 12. 2019

 • Zhoršení psychického stavu nemocné
 • Agitovanost, konfliktní nastavení, pokus o útěk, projevy nekoherentní
 • Současně zhoršení chorey
 • Psychiatrem stav hodnocen jako akutní psychóza – manická fáze
 

Jaká je pravděpodobná příčina psychózy a jaký byste zvolili další postup?

A/
B/
C/
D/

CZ-NON-00264
Datum zpracování: 08/2021