Přednášky 14.5.2015

  1. A. Chlopcik - 5 let CyberKnife v Ostravě
  2. T. Novotný - Přenos odchylek nastavení
  3. I. Horakova - Audit tomoterapie
  4. M. Davídková - Stanovení dávky u tomoterapeutického ozařovače TomoTherapy System
  5. L. Janečková - Audity a zákon