Hlasování [export]

Časné formy revmatoidní artritidy

Jaký navrhujete další postup? (Případ 12. krok)

Doporučím rehabilitaci a analgetika podle potřeby. Další sledování v revmatologické ambulanci není potřebné. 1
Doporučím analgetika podle potřeby a budu pacienta nadále pravidelně sledovat. V případě, že se objeví artritida nebo se významně zhorší kloubní obtíže, okamžitě zahájím standardní léčbu. 32
Začnu raději léčit glukokortikoidy anebo DMARDs i přesto, že artritidu neshledávám. 2
Kdyby to bylo jen trochu možné, nasadil bych pacientovi biologickou léčbu. 1
Ani jedno z uvedeného. 3

Jaký navrhujete další postup? (Případ 22. krok)

Doporučím rehabilitaci a analgetika podle potřeby. Další sledování v revmatologické ambulanci není potřebné. 0
Doporučím analgetika podle potřeby a budu pacientku nadále pravidelně sledovat. V případě, že se objeví artritida nebo se významně zhorší kloubní obtíže, okamžitě zahájím standardní léčbu. 13
Začnu raději léčit glukokortikoidy anebo DMARDs i přesto, že artritidu neshledávám. 16
Kdyby to bylo jen trochu možné, nasadil bych pacientce biologickou léčbu. 2
Ani jedno z uvedeného. 2

Časné formy ankylozující spondylitidy

Můžeme pacienta s bolestmi L páteře, pozitivitou HLA-B27 antigenu a pozitivní scintigrafií označit za pacienta s axSpA? (5/1999)

ANO. Pacient má bolesti páteře trvající déle než 3 měsíce. Samotná pozitivita HLA-B27 antigenu je vysoce suspektníz přítomnosti onemocnění. Pozitivní nález na zobrazovacím vyšetření nás v diagnóze pouze utvrzuje. 3
Pacient by mohl mít axSpA. Má chronické bolesti zad, ale ty nemají zánětlivý charakter. Na druhou stranu pozitivita HLA-B27 antigenu a pozitivní nález na scintigrafii jsou vysoce suspektní. Pacient si tedy zaslouží další dovyšetření v revmatologické ambulanci. 14
NE. Pacient nemá zánětlivou bolest zad, HLA-B27 pozitivní antigen se nachází u 6–8 % populace a pouze u 1–2 % se vyvine AS. Scintigrafie rovněž nemá dostatečnou senzitivitu a specificitu k diagnostice axSpA. 12

Jaký bude další postup? (9/2002)

Vzhledem k oligoartritidě, pozitivitě HLA-B27 antigenu, entezitidám, elevaci CRP a nově vyvinutým zánětlivým bolestem zad je diagnóza axSpA jasná, pacient splní klinickou větev onemocnění. Další vyšetření není nutné. 3
Pacient sice splní klinickou větev axSpA, i přesto ale zopakujeme rtg. SI a případně i páteře k posouzení progrese nálezu. 2
Pacient sice splní klinickou větev axSpA, i přesto ale zopakujeme rtg. SI a případně i páteře k posouzení progrese nálezu.V případě negativity doplníme i MRI SI. 21

Časné formy sklerodermie

Po čem budete pátrat při odebírání anamnézy? (Případ 1)

mechanická traumatizace (např. nevhodná těsná obuv) 3
fyzikální traumatizace (např. expozice mrazu) 1
diabetes mellitus 2
abúzus nikotinu 4
barevné změny aker v chladu 8
celkové příznaky (např. subfebrilie, únava, nechutenství) 4

Které vyšetření budete ordinovat jako první? (Případ 2)

kryoglobuliny 2
antinukleární protilátky (např. IF, WB, ENA screen) 16
chladový test 2
kapilaroskopie nehtových valů 5