Hlasování [export]

Kazuistika, Jiří, 57 let

Váš další postup? ()

Budu podávat hepatoprotektiva a vyčkám dalšího vývoje 4
Zahájím léčbu cyklofosfamidem 2
Zahájím léčbu glukokortikoidy 19
Provedu jaterní biopsii 10

Váš další postup? ()

Zopakuji EMG 1
Provedu MRI mozku 2
Provedu biopsii perif. nervu 13
Provedu PET/CT 16

Váš další postup? ()

Zahájím terapii cyklofosfamidem 11
Zahájím terapii rituximabem 4
Dovyšetřím hepatopatii a hepatitidu, poté dle výsledku zahájím imunosupresivní terapii 15
Ponechám terapii glukokortikoidy, nasadím pregabalin, budu vyčkávat vývoje a mezitím bude pacient intenzivně rehabilitovat 0

Pacientka O. B., narozena 1989

Jaká je pravděpodobná příčina chorey a jaký byste zvolili další postup? (Listopad 2019)

Jedná se nejspíše o neuropsychiatrické postižení při SLE, přestože byla všechny komplementární vyšetření (CT, MR, EEG, likvoru) v normě, a je nutná imunosupresivní léčba 9
Normální nálezy komplementárních vyšetření prakticky vylučují neuropsychiatrické postižení v rámci SLE, pravděpodobnější je neurologická manifestace antifosfolipidového syndromu a je nutná antikoagulační léčba 9
Neuropsychiatrický lupus ani APS nejsou s ohledem na normální komplementární vyšetření pravděpodobné, jedná se nejspíše o neurotoxicitu recentně nasazeného azathioprinu, je nutné azathioprin vysadit a zvolit jiné imunosupresivum 1
S ohledem na vleklý stres a normální nálezy komplementárních vyšetření se jedná pravděpodobně o psychosomatické onemocnění, indikována je psychiatrická péče a psychologická intervence 1

Jaká je pravděpodobná příčina psychózy a jaký byste zvolili další postup? (10. 12. 2019)

Jedná se o progredující neuropsychiatrické postižení při SLE (předcházející chorea, její zhoršení při psychóze), je nutná intenzifikace imunosupresivní léčby (i.v. pulzy cyklofosfamidu) 8
Celá neurologická symptomatologie (chorea, psychóza) je pravděpodobně projevem antifosfolipidového syndromu, proto nebyla kortikoterapie účinná, nutná léčba antikoagulační 2
Akutní psychóza je nežádoucím účinkem terapie glukokortikoidy, je nutné dávky kortikoidů co nejrychleji detrahovat a upravit léčbu nesteroidními imunosupresivy 8
Nejpravděpodobnějším vysvětlením je akutní psychotická porucha v reakci na porod mrtvého dítěte, event. pozdní laktační psychóza, indikována je psychiatrická péče a psychologická intervence 3

62letý muž s desetiletou anamnézou RA přicházející od spádového neurologa

Jaký navrhujete další postup? (Revmatologické vyšetření)

Pro přítomnost rizikových faktorů nepříznivého vývoje - strukturálních změn, elevace reaktantů zánětu a silné pozitivity autoprotilátek - nasadím methotrexát. 11
Pro obavu z exacerbace artritidy raději znovu nasadím v minulosti účinné antimalarikum. 2
Chorobu modifikující léčbu nebudu zatím nasazovat, pozvu si nemocného na kontrolu za 3-6 měsíců, eventuálně dříve při vzplanutí artritidy. Pro refrakterní průběh epilepsie bude vhodná konsultace na superkonsiliárním neurologickém pracovišti. 6
Pacient nemá po dobu 10 let žádné muskuloskeletální potíže, vyřadím ho z evidence. 0

Jaký navrhujete další postup? (Po nasazení kortikoterapie)

Přechodně navýším prednison a indikuji biologickou léčbu TNFi v monoterapii. 8
Nasadím antimalarikum a prednison zvýším na 10 mg denně. 3
Pacienta ponechám pouze na kortikoterapii, iniciálně podám tři pulsy methylprednisolonu 250 mg. 1
Přechodně navýším prednison a indikuji biologickou léčbu IL-6Ri v monoterapii. 6